Kategorie
Producenci
Wyszukiwanie

-

zawartość koszyka:
0 produktów

łączna cena:
0,00 PLN

kupuję
Logowanie

Ogólne Warunki Gwarancji na zakupione Towary

Wszystkie towary posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy.

W przypadku kiedy wraz z towarem dostarczona jest oryginalna karta gwarancyjna producenta lub importera, napraw gwarancyjnych dokonuje sieć autoryzowanych serwisów, których adresy są podane na karcie gwarancyjnej, zgodnie z zasadami zawartymi w karcie gwarancyjnej.

W pozostałych przypadkach naprawy gwarancyjne realizowane są przez W KOSZYKU.

Wadliwy towar należy bezpiecznie zapakować w oryginalne opakowanie wraz ze wszelkimi dodatkami, które Klient otrzymał przy dostawie (okablowanie, sterowniki, instrukcje, itp.)

Produkt musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu. W przypadku braku opakowania ryzyko uszkodzenia towaru podczas transportu ponosi reklamujący.

W KOSZYKU zastrzega sobie możliwość odesłania reklamowanego towaru, jeśli towar został dostarczony bez kompletnej dokumentacji.

Warunkiem ważności gwarancji jest nienaruszona plomba gwarancyjna (artykuły komputerowe).

W przypadku nie spełnienia powyższych warunków reklamowany sprzęt będzie odsyłany na koszt adresata.

Prosimy dołączyć również kopię dokumentu zakupu i opis problemu i odesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres:

W KOSZYKU
Biuro Obsługi Klienta
ul. Znanieckiego 16 m 18 a
03-980 Warszawa


W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy Użytkownika, wszelkie koszty pokrywa Klient.

Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usuwane bezpłatnie w terminie do 21 dni od daty dostarczenia towaru do Sklepu.

W przypadku konieczności uzyskania ekspertyzy u dostawcy z zagranicy termin załatwienia reklamacji może ulec przedłużeniu o 30 dni roboczych. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas zużyty na naprawę.

Jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu zaprzestania produkcji), zaoferujemy do wyboru inne, dostępne w naszym sklepie produkty lub zwrócimy pieniądze.

W przypadku towarów wadliwych bądź uszkodzonych fabrycznie gwarantujemy ich wymianę na towar wolny od wad, pod warunkiem pisemnego zgłoszenia uszkodzenia pocztą elektroniczną w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki (biuro@wkoszyku.pl)

Klient może dokonać zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki pod warunkiem, że jest nie uszkodzony w oryginalnym opakowaniu z kompletem dokumentacji i nie nosi śladów eksploatacji.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności dostarczyciela. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego. Po uiszczeniu opłaty Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności dostarczyciela.

W wyjaśnianiu wszelkich wątpliwości prosimy korzystać w pierwszej kolejności z poczty E-mail biuro@wkoszyku.pl

 

www.skassa.pl www.taniesklepyinternetowe.pl